Studium podyplomowe
Studium Muzyki Kościelnej

Studium podyplomowe jest przeznaczone dla dyplomantów studium muzki kościelnej na kierunku "organista liturgiczny". Nauka trwa 2 lata. Zasadniczo uzupełnia wiedzę i umiejętności uczestnika zajęć, które są porównywalne z rokiem dyplomowym szkoły II stopnia. Wśród realizowanych przedmiotów praktycznycch główny nacisk kładzie się na grę na organach i improwizację organową. Słuchacz po ukończeniu niniejszego kursu jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych. Uzyskuje dyplom równoznaczny z dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykonanie programu na organach min. na poziomie programu dyplomowego w studium organistowskim, studium muzyki kościelnej,
- egzamin z gry liturgicznej (dialogi i aklamacje oraz przygotowanie dwóch dowolnych pieśni o zróżnicowanym charakterze wraz z przygrywkami),
- wykonanie dowolnej improwizacji.

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
21 1050 1214 1000 0007 0038 8812


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892