Kierunki studiów
Więcej
Reforma studium
Więcej

Szkoła Muzyki Kościelnej powołanie placówki

01.09.1924
1936

Odebranie koncesji przez Wydział Oświecenia Publicznego

Dwuletnie seminarium przy Krajowej Szkole Muzycznej

1942
1951

Kurs organistowski wznowienie działalności

Komisja Muzyki Sakralnej powołano w diecezji

23.12.1963
1964

Diecezjalny Kurs Organistowski powołano

Diecezjalne Studium Organistowskie zmiana nazwy

1980
1992

Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej zmiana nazwy

Studium Muzyki Kościelnej przekształcenie

2021
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892