Kurs dla psałterzystów
Studium Muzyki Kościelnej

Kurs psałterzysty obejmuje 6 spotkań. Przygotowuje do posługi psałterzysty podczas liturgii. Podczas kursu słuchacz nabywa umiejętności z zakresu podstaw emisji głosu jak i podstaw dykcji i prozodii.

Brak egzaminu kwalifikacyjnego.

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
21 1050 1214 1000 0007 0038 8812


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892