Prowadzenie zespołów śpiewaczych

Prowadzenie zespołów śpiewaczych
Studium Muzyki Kościelnej

Kierunek prowadzenie zespołów śpiewaczych przygotowuje do dyrygowania chórem oraz scholą liturgiczną. Do niniejszego kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły co najmniej kierunek organista liturgiczny lub trzecią klasę szkoły muzycznej II stopnia albo reprezentują wiedzę i umiejętności na wymaganym poziomie, które zostaną zweryfikowane podczas egzaminu wstępnego. Podczas kursu prowadzone są zajęcia z zakresu dyrygowania, kształcenia słuchu, emisji głosu, czytania partytur oraz prawodawstwa muzyki kościelnej, a także podstaw cheironomii czy dyrygowania orkiestrą dętą. Kurs ten może również pełnić rolę przygotowania do podjęcia studiów wyższych w zakresie dyrygentury chóralnej.

Wymagania kwalifikacyjne:
-wykonanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze na fortepianie lub organach,
-zaśpiewanie dwóch pieśni o zróżnicowanym charakterze,
-egzamin z kształcenia słuchu (rozpoznawanie interwałów, akordów itp.),
-czytanie nut a vista.

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
89 1240 5178 1111 0010 4117 7892


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892