Podstawowe kształcenie muzyczne

Organista lit. (rozszerzony)
Studium Muzyki Kościelnej

Podstawowe kształcenie muzyczne to 3-letni kierunek przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 9 roku życia. Nauka na tym kierunku pozwala rozwijać umiejętności gry na fortepianie oraz pomaga rozwijać słuch muzyczny. Poszerza także wiedzę ogólnomuzyczną i jednocześnie daje solidne podstawy do odbycia kursu organisty liturgicznego.

Zajęcia indywidualne:
-Gra na fortepianie (45 min/tydzień)

Zajęcia zbiorowe:
-Kształcenie słuchu, audycje muzyczne (90 min/tydzień)

Wymagania kwalifikacyjne:
Brak egzaminu kwalifikującego, edukacja od podstaw. Możliwość podjęcia nauki wraz z początkiem roku szkolnego.

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
89 1240 5178 1111 0010 4117 7892


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892