Aktualności
Studium Muzyki Kościelnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakościowym i ekonomicznym podjęliśmy działania zmierzające do zmian w obrębie formalnego funkcjonowania placówki, organizacji kierunków czy przemodelowania dotychczasowego planu nauczania i wymagań. Ze względu na konieczność oszczędnego prowadzenia działalności studium podjęliśmy decyzję o połączeniu sił w zakresie administracyjno-prawnym z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu. Następnie zbudowaliśmy grunt pod przeniesienie naszej placówki w dogodne i niezależne miejsce. W nowym miejscu - przy parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach rozpoczęliśmy prace inwentaryzacyjne oraz z pomocą J.E. ks. abpa Wiktora Skworca sprowadziliśmy organy mechaniczne firmy Walcker.

Dotychczasowe Studium Organistowskie przekształciło się zatem w Studium Muzyki Kościelnej, któremu od 14 listopada 2021 r. patronuje ks. Robert Gajda. Zaistnienie wszystkich powyższych warunków pozwoliło na poszerzenie naszej oferty o nowe kierunki i przebudowanie siatki godzin na kierunku organista liturgiczny tak, aby zapewnić możliwie jak najbardziej profesjonalny sposób kształcenia. Przede wszystkim zrezygnowano z dotychczasowego modelu nauczania przedmiotów indywidualnych poza placówką studium z pedagogami niezwiązanymi z naszą szkołą, co do tego momentu miało uzasadnienie związane z trudnościami lokalowymi. Z całą pewnością ta zmiana warunkuje lepszą jakość kształcenia. Siatka godzin także uległa zmianie. Wprowadzenie pięcioletniego cyklu nauki zapewnia gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu organisty. Długość nauki, zwłaszcza początkowej fazy, zależy jednak od stanu wiedzy teoretycznej kandydata oraz zaprezentowanych umiejętności w obrębie gry na fortepianie lub organach. W przypadku zaawansowanych umiejętności cykl może zostać skrócony, co każdorazowo jest rozpatrywane w sposób indywidualny. Dużym atutem będzie wprowadzenie przedmiotu emisja głosu, który w zawodzie organisty wydaje się być niezbędny tak w prowadzeniu śpiewu podczas liturgii, jak również w pracy z chórami parafialnymi. W reformie zmieniono też klasyfikację przedmiotu Organowy Akompaniament Liturgiczny ze zbiorowego na indywidualny.

Innym atutem jest dyspozycyjność naszej placówki, co pozwala na swobodne korzystanie z sal ćwiczeniowych.

Równocześnie chcąc zapewnić słuchaczom lepszy rozwój, dekretem ks. abpa Wiktora Skworca wytypowano pięć parafii na terenie Katowic, w których można swobodnie prowadzić lekcje organów, gry liturgicznej czy improwizacji.

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892